School Management

You are here:

JOHN GORMAN | PRINCIPAL

John Gorman

Céad mile fáilte romhaibh chuig Pobalscoil na Rosann. Táimid buíoch díobh as ucht spléachadh a thabhairt ar ár réamheolaire. Is scoil dalta-chairdiúil Pobalscoil na Rosann ar aidhm di féinmhúinin agus féinmheas a chothú sna daltaí trí thuiscint a thabhairt dóibh ar a bhféiniúlacht agus ar a n-oidhreacht mar Éireannaigh Is é ár sprioc ná oideachas cuimsitheach a chuir ar fáil a racaidh chun tairbhe dona daltaí agus don phobal i gcoitinne sa todhchaí Tá an scoil seo lonnaithe sa Ghaeltacht agus is cuid de pholasaí , ag cur san áireamh an dul chun cinn atá déanta i gcursaí cumarsáide agus gluaiseachtaí idirnáisiúnta, ár bhféiniúlacht a chosaint , a chaomhnú agus a neartú. San am chéanna polasaí a chur i gcríoch le gur féidir cumarsáid leis an saol amuigh a neartú agus a fhorbairt. Déanann an scoil freastal ar an dalta lag agus láidir araon. Tuigeann údaráis agus Bord Bainistíochta na scoile an pháirt fíor-thábhachtach atá ag tuismitheoirí i n-oideachas agus in oiliúint a gcuid páistí. Aithnimid an ról lárnach sin agus fáiltimid roimh thuismitheoirí agus roimh Choiste na dTuismitheoirí agus is é ár mian tuismitheoirí a bheith lán-gníomhach i saol ár scoile. Ni neart go cur le chéile. Táimid fiorbhuíoch díobh as bhur dtacaíocht go dtí seo agus bhur n-iontaoibh ionainne mar oideasóirí. Is é ár mian oibriú ar mhaithe le bhur bpáistí ionas gur féidir linn gach gné den duine aonair a fhorbairt in atmaisféar foghlamtha tuisceanach cairdiúil a thabharfaidh gach deis don dalta forbairt go hiomlán le haghaidh a shaoil phearsanta, sa teaghlach, ar an láthair oibre agus imeasc an phobail.

   

DÁIRE GILLEN | DEPUTY PRINCIPAL

Tá lúcháir orainn fáilte a chur romhaibh chuig Pobalscoil na Rosann agus gabhaimid buíochas libh as ucht cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin.  Is cuid lárnach de phobal na Rosann í bPobalscoil na Rosann le tamall fada, le traidisiún sár mhaith oideacháis agus cultúr a chuireann gach duine san áireamh agus a chothaíonn meas.

We are delighted to welcome you to The Rosses Community School and thank you for taking the time to visit our website. The Rosses Community School is long established as an integral part of the Rosses community with a tradition in educational excellence and a cuture of inclusivity and appreciation. 

We are committed to educating our students in an atmosphere of mutual respect, integrity, sincerity, honesty and tolerance in partnership with the Board of Management, teachers, parents, ancillary staff and the wider community. The Rosses Community School strives to create a caring environment for the holistic development of each individual.

Parents are crucial partners in their children's schooling. Together with our Parents' representatives on the Board of Management and our Parents' Association we welcome and encourage parents' involvement and participation in our school community. In choosing the Rosses Community School for your child we are conscious and appreciative of your trust in us and our duty of care. We commit to always work in the best interests of our students and to promote their educational, personal and spiritual wellbeing in as harmonious and conducive an atmosphere as possible.

 


Rosses Community School

Dungloe
Co. Donegal

 Tel: 074 95 21122

 info@rossescommunityschool.ie

powered by SchoolWise | Social Learning Platform for Schools
Copyright (c) 2024 Rosses Community School   |  Terms Of Use  |  Login